SamenLezen in de tuin van Gezelle

Extra sessie van de SamenLeesgroep, in open lucht.

Een SamenLeesgroep is een bijzondere leesgroep: ze wil personen aan het lezen brengen en hen van verhalen laten genieten. In een kleine groep leest de begeleider een kortverhaal voor. Daarna is er een gezellige babbel. Tijdens dit gesprek kan je van gedachten wisselen over het verhaal of gewoon luisteren naar de anderen. Als afsluiter leest de begeleider een gedicht voor. Samen lezen is samen genieten!
organisator: VormingPlus Regio Brugge i.s.m. Musea 
Brugge en Openbare Bibliotheek Brugge